យើងជួយពិភពលោកឱ្យរីកចម្រើនតាំងពីឆ្នាំ 2000

ម៉ាស៊ីន​កំ​ដៅ

  • Heater

    ម៉ាស៊ីន​កំ​ដៅ

    កំដៅលឿន និងថាមពល - បំពាក់ដោយធាតុកំដៅសេរ៉ាមិចកម្រិតខ្ពស់ ឧបករណ៍កម្តៅលំហតូច Teioe ផ្តល់នូវកំដៅលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលជាងមុន។ ឧបករណ៍កម្តៅលំហអគ្គិសនីនេះឡើងកំដៅរហូតដល់ 70°F ក្នុងរយៈពេល 3 វិនាទី ដែលជាឧបករណ៍កម្តៅលំហអាកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់បន្ទប់គេង ការិយាល័យ និងប្រើប្រាស់លើតុ។